Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERIN PITÄJÄ

Wisdomyoga Finland Oy, 3237896-4

Rekisterin nimi: Wisdomyoga yritysasiakasrekisteri. Henkilöasiakkaiden rekisteri muodostuu Vello-varauskalenteriin. Wisdomyoga ei ylläpidä erillistä henkilöasiakasrekisteriä.

Yirytsasiakasrekisteriin tallennetaan seuraavia asiakastietoja:  asiakasyrityksen kontaktihenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Toimeksiannoissa Wisdomyoga Oy toimii pääasiallisesti tietojen käsittelijänä eikä pidä osallistujista rekisteriä. Kaikki materiaalia, joissa ilmenee osallistujan tietoja, säilytetään toimeksiannon ajan turvallisesti ja hävitetään toimeksiannon jälkeen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Yritysasiakasrekisterin henkilötietoja käytetään yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään lisäksi yrityksen palveluiden markkinointiin, tiedottamiseen ja toiminnan kehittämiseen asiakkaita parhaiten palvelevaksi. Toimeksiantoon osallistuneille henkilöille lähetetään sähköpostitse palveluihin liittyviä tietoja, palautekyselyjä, ohjausmateriaaleja ja / tai linkkejä kolmansien osapuolten sivuille, joista tarvittavat ohjausmateriaalit ovat ladattavissa tai nähtävissä omaa käyttöä varten. Osallistuneiden henkilöiden yhteystietoja ei säilytetä eikä rekisteröidä vaan ne hävitetään toimeksiannon päätyttyä.

YRITYSASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää asiakkaan luovuttamat tiedot palvelun alkaessa: Etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja käytetään ainoastaan Wisdomyoga asiakassuhteiden hoitamiseen ja palvelun kehittämiseen. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakas luovuttaa rekisteriin tallentuvat tiedot asiakaskontaktoinnin, muun yhteydenottamisen tai asiakassuhteen muodostamisen yhteydessä.

Asiakastietoja voidaan kerätä manuaalisesti tilanteissa, joissa asiakas kohdataan fyysisesti.

Manuaalinen aineisto poistetaan välittömästi, kun se saadaan siirrettyä sähköiseen tietokantaan.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Yritysasiakasrekisteri on tallennettu sähköiseen tietokantaan, joka on suojattu turvallisesti salasanoilla ja sijoitettu niin, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä tietoihin. Vain rekisterin ylläpitäjällä on pääsy tietokantaan.

TIETOJEN TARKISTUSOIKEUS

Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi henkilötietolain 26 § mukaisesti tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Asiakas voi muuttaa, täydentää ja poistaa asiakastietojaan lähettämällä pyynnön sähköpostitse minna.karkkainen@wisdomyoga.fi  -osoitteeseen. Asiakkaan tulee odottaa vahvistussähköpostia tietojensa poistamisesta, jotta varmistutaan siitä, että pyyntö on tavoittanut rekisterin ylläpitäjän. Jos asiakas ei jostain syystä saa vahvistussähköpostia 7 vrk:n sisällä, on hänen otettava uudelleen yhteyttä rekisterin ylläpitäjään ja varmistettava itse tietojensa poistuminen rekisteristä. Rekisterin ylläpitäjä ei ole vastuussa teknisistä syistä johtuvista esteistä poistaa asiakastietoja, mutta poistaa pyydetyt tiedot välittömästi vahvistettuaan asiakkaalle pyynnön perille saapumisen. Kaikki asiakkaan tiedot poistetaan sen jälkeen, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeellista rekisterin ylläpitäjälle.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT

Verkon kautta tapahtuvat ohjaukset ja valmennukset voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille (verkkokauppa, ohjaus- ja valmennusmateriaalit). Yritys ei vastaa kolmansien osapuolten sivustoista, niiden sisällöistä tai niiden sisältämistä linkeistä. 

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, on hänen vastuullaan tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

LISÄTIETOJA

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla minna.karkkainen@wisdomyoga.fi

Rekisteriseloste päivitetty 28.9.2021

Widsomyoga ja työyhteisön hyvinvointi