Työntekijöiden uupumus ja stressi lisääntyvät hälyttävästi

mies korona maski

Uupumus ja stressi ovat lisääntyneet korona-aikana. Joogasta, mindfulness- ja hengitysharjoituksista todellista apua.

Stressi ja uupumus lisäävät sairauspoissaoloissa

Uupumus, etätyöapatia, stressi ja masentuneisuus ovat lisääntyneet korona-aikana. Helsingin Sanomien etätyöapatiaa käsittelevässä artikkelissa 11.1.2021 mainitaan etätyön ja koronavirustatilanteen koettelevat etätöitä tekevien hyvinvointia. Myös ahdistuneisuus ja masennus ovat yleisesti lisääntyneet korona-aikana. Etätyöapatia näkyy sairaspoissaolosoissa, kun stressi ja uupumus lisääntyvät.

Työhyvinvointi on heikentynyt

LähiTapiolan tekemän Arjen Katsaus -kyselyn mukaan 5/2021 yli neljäsosa työelämässä mukana olevista suomalaisista on sitä mieltä, että ihmisten työhyvinvointi on heikentynyt ja melkein yhtä moni heistä mainitsee uupumisen lisääntyneen.

Opetushenkilöstö on uupunut

Kalevan 25.11.2021 julkaiseman artikkelin mukaan reh­to­rei­den uu­pu­mi­nen on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti ja työn imu on ro­mah­ta­nut. Ko­ro­na-ai­ka on jät­tä­nyt ikävät jäl­ken­sä kou­lu­yh­tei­sön hy­vin­voin­tiin.

OAJ 4.2.2021 julkaisemassa artikkelissaan kerrotaan opettajien uupumuksesta korona-aikana.  Helsingin yliopiston julkaisemassa tutkimuksessa on ilmennyt opettajien työuupumuksen selkeä kasvu korona-aikana.  Kaiken kaikkiaan yli 70% opettajista kuului erilaisiin uupumusryhmiin jo joulukuussa 2020. Työuupumus on niin voimakasta ja oleellista, että innostus työhön laskee samalla. Voimavarojen palauttamiseen tulisi asiantuntijan mukaan panostaa nopeasti. 

Yle julkaisemassa artikkelissa 16.6.2021 kerrotaan poikkeusajan kuormittavan erityisesti nuoria äitejä, joilla on pieniä lapsia.

Sairaanhoitajat uupuvat entisestään

Ylen julkaisemassa artikkelissa 5.10.2020 käsitellään sairaanhoitajien uupumusta. Tutkimuksen mukaan 40% vastaajista ilmoitti olevansa uupunut tai erittäin uupunut. Toiset 40% koki olevansa ajoittain uupuneita. Tämä tutkimus tehtiin 2020 ja korona-aika on väsyttänyt entisestään sairaanhoitajia ja hoitohenkilöstöä. Suurin osa vastaajista ei ollut uupunut ennen koronapandemiaa.

Uupumus on pitkäaikainen ja voimakas väsymystila

Uupumuksella tarkoitetaan pitkäaikaista tai voimakasta väsymystilaa, johon liittyy voimattomuutta. Uupunut ihminen ei virkisty, vaikka saisi levätä. Uupunut ihminen ei voi hyvin henkisesti eikä fyysisesti. Hänellä on vaikeuksia hallita tunteitaan, hänen mielialansa on alentunut, muisti takkuaa, sosiaalinen elämä ei kiinnosta, psykosomaattiset oireet vaivaavat. Monesti uupumuksen syynä on pitkään jatkunut kuormituksen ja palautumisen epätasapaino. Uupumus voi iskeä, jos ihminen ei pysty vaikuttamaan riittävästi siihen, mitä hän tekee, hänen voimavaransa eivät riitä tai hän joutuu olemaan ahdistavassa ympäristössä. Uupumuksen ensioireita ovat muun muassa väsymys, ärtyisyys ja huonontuneet yöunet. Työuupumus, eli burn out tekee henkilön työkyvyttömäksi, ja opiskelu-uupumus puolestaan vaikeuttaa opintojen edistymistä.

Stressi voi kroonistua ja aiheuttaa monenlaisia oireita

Wisdomyoga stressinhallinnan valmentaja Emili Osara kertoo pitkittyneestä stressistä Helsingin Ekonomien jäsenlehdessä 1/21. Jos stressi jatkuu pitkään, se voi kroonistua ja aiheuttaa monenlaisia psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Ihminen voi tuntea olonsa alakuloiseksi, toimintakyky häiriintyy, asioita ei jaksa enää saattaa loppuun, voi tulla unihäiriöitä ja vatsan toiminta ei ole normaali. Joillakin alkaa hiuksia lähtemään päästä. Pitkään jatkunut stressi vaikuttaa työn tuottavuuteen, kun päätöksentekokyky ja päättelykyky eivät ole enää entisensä ja samassa ajassa ei saa aikaiseksi enää samoin kuin ennen. Keho voi olla sen verran ylikierroksilla, että lepo ei auta eikä riitä palautumiseen. Univaikeudet pahentavat tilannetta työpaikalla ja pinna kiristyy herkemmin.  Lue lisää blogitekstistä, miksi kehon viestejä olisi hyvä kuunnella.

Wisdomyogan joogaohjelma auttaa työntekijöitä voimaan paremmin

Wisdomyoga joogaohjelman harjoitukset mm. rauhoittavat hermostoa, lievittävät stressiä, avaavat kehoa poistaen fyysisiä jännitystiloja, virkistävät mieltä sekä opettavat olemaan läsnä tässä hetkessä.  Harjoitukset antavat mahdollisuuden pysähtyä oman hyvinvoinnin ja kehon ääreen. Jooga on yksi parhaimmista tavoista antaa keholle huomioita ja “ravintoa”, ja se tutkitusti lisää niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointia.

Jooga on herättänyt länsimaissa kiinnostusta juuri sen positiivisten terveysvaikutusten vuoksi.  Se on kokonaisvaltainen ja tehokas hyvinvoinnin kehitysmenetelmä, joka vaikuttaa yksilön fyysiseen, mentaaliseen, emotionaaliseen ja henkiseen puoleen. Sen positiivisista vaikutuksista yksilön ja yhteisön hyvinvointiin on todistettu useissa tieteellisissä tutkimuksissa. Tutkimusten avulla on saatu selville, mitä tapahtuu kehossa ja mielessä joogaharjoituksen aikana ja sen jälkeen, sekä millaiset sen vasteet ovat yksilö että yhteisötasolla.

Wisdomyoga opettaa meitä kuuntelemaan omaa kehoa ja luottamaan sen viesteihin. Se opettaa meille eri mekanismeja ja menetelmiä, joilla voimme palauttaa ja elävöittää kehoa sekä saattaa mieltä tasapainoiseen tilaan. Meillä on olemassa kehollisia mekanismeja, joiden avulla voimme tietoisesti palautella kehoa tasapainoisempaan tilaan. 

Tutkimus suosittelee vahvasti joogaohjelmaa työyhteisöön

Tina Hallin tutkimus suosittelee vahvasti työpaikoille joogaa hyvinvointiohjelmana, mikä  (1) parantaa jäsentensä henkistä ja fyysistä terveyttä, (2) auttaa jäseniään hallitsemaan stressiä ja (3) parantaa työympäristöä. Nämä havainnot saavat tutkijan uskomaan, että joogan kaltainen hyvinvointiohjelma parantaa organisaation jäsenten yleistä terveyttä ja siten parantaa koko organisaation hyvinvointia. Lue lisää Wisdomyogasta blogista, miten työyhteisöt ovat hyötyneet omasta joogaohjelmasta.

Wisdomyogan stressinhallinnan valmennus tukee työssäjaksamista

Kun Wisdomyogaan joogaohjelmaan yhdistetään stressinhallintavalmennus, tuloksia tulee varmasti. Wisdomyoga stressinhallintavalmennus on luotu nimenomaan niin ennaltaehkäiseväksi kuin myös juuri tähän hetkeen, jos kuormitusta on jo liikaa. Wisdomyoga stressinhallintavalmennus on kehitetty tukemaan työssäkäyviä ihmisiä. Valmennuksen keinoin valmentajan avulla luodaan kullekin yksilölliset keinot, jotta työssäjaksaminen lisääntyy ja kokonaisvaltainen hyvinvointi kasvaa. Jokainen tulee luomaan valmennuksellisin keinoin juuri kunkin omaan henkilökohtaiseen elämään muutoksia, jotka edistävät omaa hyvinvointia. Wisdomyoga stressinhallintavalmennus on kokonaisvaltainen valmennus, jossa otetaan huomioon niin fyysinen kuin henkinenkin hyvinvointi ja liikkeelle lähdetään juuri tästä hetkestä. Juuri sinun tilanteestasi yksilöllisesti. Jokainen pääsee oivaltamaan ja muuttamaan omaa elämäänsä parempaan suuntaan ja löytää itselleen parhaimmat työkalut stressiin ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Oikeanlaiset, oivalluttavat valmennukselliset kysymykset ovat erittäin tehokas tapa oivalluttaa ja siten saada aikaan muutoksia. Valmennus on hyvin konkreettista, joten muutoksia tapahtuu tehokkaasti.

Wisdomyoga tuo joogaohjelmat työyhteisöihin Suomessa

On toivottavaa, että Suomessakin yhä useampi työyhteisö ottaisi joogaohjelman käyttöön lisäämään työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia sekä samalla vahvistamaan yrityksen kilpailukykyä. Wisdomyogan yhtenä tavoitteena on saada mahdollisimman moni työyhteisö ottamaan oman joogaohjelman käyttöön. Lisää Wisdomyogasta täältä.

Kysy lisätietoa Wisdomyoga® palvelusta ja sen toteuttamisesta minna.karkkainen@wisdomyoga.fi tai yhteydenottolomakkeen kautta.


Wisdomyogan palvelut eivät ole terveydenhuollon palveluja eivätkä ole luonteeltaan psyykkisten tai fyysisten sairauksien hoitoa. Palvelumme ei ole lääketieteellistä neuvontaa eikä niiden tarkoituksena ole korvata virallista terveydenhuoltoa sekä sen antamia ohjeita.

Wisdomyoga® ei ole uskonto tai aate eikä se edusta mitään uskonnollista tai aatteellista yhteisöä, vaan se on kokonaisvaltainen hyvinvointimenetelmä. 

Internetistä löytyy Wisdomyogan nimikopioita. Wisdomyoga Finland Oy ei liity näihin organisaatioihin eikä ole tekemisissä näiden kanssa. Wisdomyoga Finland Oy tuottaa yksilön ja yhteisön hyvinvointia lisääviä palveluja, kuten tutkimustuloksiin pohjautuvaa joogaohjelmaa ja hyvinvointivalmennuksia.

Lähteet

https://www.hs.fi/talous/art-2000007733083.html

Hall T.M (2009) The impact of practicing yoga on the organization : a study on stress reduction from the participants perspectives. 

https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/uutishuone/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/uutinen/1509572405905

https://www.kaleva.fi/rehtoreiden-uupuminen-on-kasvanut-merkittavasti-ja/4138650

https://yle.fi/uutiset/3-11974774

https://askelterveyteen.com/5-joogaliiketta-ahdistuksen-ja-stressin-torjuntaan/

https://www.itahame.fi/paakirjoitus-mielipide/4426684

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/tyouupuneet-opettajat-kantavat-huolta-etaopetuksen-eriarvoistavasta-vaikutuksesta/?fbclid=IwAR0lRKH2-xHQ71IX1rnsQW8C0D216R_zxFABDKwHP2ajVxSSNXg7wN9AKkE

https://yle.fi/uutiset/3-11578322