Auts, sattuu selkään!

selkäkipu ja mies

Selkäkivut ovat merkittävä syy työpoissaoloihin ja työterveyskäynteihin. Niiden hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn on olemassa tutkitusti toimiva ja kestävä menetelmä.

Selkäkivut, oletko kärsinyt niistä? -Aika moni on, ja näillä kivuilla on iso hintalappu.

Selkäkivut ovat hyvin yleisiä vaivoja, jopa 80 % aikuisista kokee tai on kokenut niitä elämänsä aikana. Selkäkivut ja muut lihasperäiset oireet ovat merkittävin syy työpoissaoloihin sekä työterveyskäynteihin, joten selkäkipujen estämiseen ja hoitamiseen on selkeä tarve työyhteisössä, jossa tavoitellaan yksilön että yhteisön hyvinvointia ja menestymistä.  Työntekijän selkäkipujen estämisellä ja tehokkaalla hoitamisella on positiivinen vaikutus yksilön fyysisen ja mentaalisen hyvinvoinnin lisääntymiseen mutta myös selkeä positiivinen vaikutus organisaation taloudelle että myös koko kansantaloudelle. Vuonna 2017 Iso-Britanniassa selkäkivut olivat yleisin syy työpoissaoloihin ja lääkärikäynteihin. Näistä johtuvien työpoissaolojen hinnaksi on tullut enemmän kuin 3 miljardia puntaa joka vuosi. Sama trendi on myös muissa maissa.  Selkävaivojen hoitoon ja estämiseen onkin syytä kiinnittää huomiota toki yksilön hyvinvoinnin edistämisen vuoksi mutta myös työyhteisön hyvinvoinnin ja menestymisen vuoksi.

Jooga on osoitettu olevan tehokas hoitomuoto selkäkipujen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Monet tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että intialainen harjoitusmuoto jooga on tehokas menetelmä hoitamaan selkäkipuja ja ehkäisemään niiden uusiutumista. Useissa organisaatiossa tehdyt tieteelliset tutkimukset vahvistavat tämän myös. Joogaharjoitukset vähentävät merkittävästi selkäkivuista johtuvia poissaoloja, työterveyskäyntejä ja -kuluja sekä parantaa työntekijöiden tuottavuutta. Jooga ei ole pelkästään hyväksi työntekijälleen vaan myös työnantajalle ja yrityksen taloudelle.

Aetnan joogaohjelma toi positiiviset vasteet yksilön hyvinvointiin sekä yrityksen talouteen.

Yhdysvalloissa neljäsosa isoista työnantajista tarjoaa työntekijöilleen säännöllisesti joogaa tai meditaatiota. Tämä käytäntö ja organisaatiokulttuurin muutos on vasta rantautumassa Eurooppaan.  Käytännön esimerkkinä liike-elämässä toimii vakuutusyhtiö Aetna, joka tarjoaa 50 000 työntekijälleen joogaa.  Aetnan joogaohjelman pilotointiin osallistui noin neljäsosa heidän henkilöstöstä. Pilotointiraportin mukaan yritys säästi vuoden aikana noin 2000 dollaria työterveyskuluissa työntekijää kohden. Työntekijöiden tuottavuus parantui 62 minuuttia viikossa, mikä vastaa 3000 dollaria työntekijää kohden vuodessa . Lisäksi osallistujien stressitasot laskivat keskimäärin 28 prosenttia, unenlaatu parantui 20 prosenttia ja kipukokemukset vähentyivät 19 prosenttia. Heidän joogaohjelmasta, sen  pilotoinnista sekä tehokkuudesta voit lukea lisää julkaisusta, jotka ovat lähdeluettelossa (alla).

NHS:n joogaohjelma vähensi poissaoloja moninkertaisesti

NHS:n (National Health Service UK)  150 työntekijää osallistui joogatutkimukseen. Joogaryhmässä olevat harjoittivat joogaa minimissään 60 minuuttia joka viikko, 2 kuukauden ajan.  Sen jälkeen joogaa harjoitettiin itsenäisesti puolen vuoden ajan. Verrokkiryhmä teki selänhoitoa eri ohjeiden mukaan itsenäisesti. Joogaryhmän työntekijöillä oli jo 8 viikon harjoittelun jälkeen merkittävästi vähemmän selkäkipuja. Puolen vuoden harjoittelun jälkeen joogaajilla oli 20 kertaa vähemmän lihasperäisistä syistä johtuvia työpoissaoloja, ja he käyttivät työterveyttä puolet vähemmän kuin verrokkiryhmä. Isommat hyödyt saivat ne joogaajat, jotka tekivät ohjatun harjoituksen lisäksi myös omaehtoisen lyhyen harjoituksen kotona. Joogaajat kokivat myös, että he hallitsivat stressiä paremmin. Yhä useammat tutkimukset vahvistavat nämä joogan terveysvaikutukset. Muista joogan useista muista terveysvaikutuksista voit lukea Wisdomyogan Jooga-sivulta tai lähdeluettelossa olevista lähteistä. Joogan ja hengitysharjoitusten terveysvaikutuksista saa lisätietoa blogitekstistä. Selän hyvinvointia edistävän 12 minuutin harjoituksen voit tehdä kotona Minnan ohjaamana. Youtube-linkki täältä.

Kansanterveyslaitokset suosittelevat joogaa selkäkipujen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon

Kansanterveyslaitokset NIH (National Institutes of Health) ja NICE ( National Institute for Health and Care Excellence) suosittelevat venyttelyä, kehonvahvistamista ja joogaharjoituksia ensimmäisenä askeleena selkäkipujen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Tahot suosittelevat, että joogaa tuotaisiin työpaikoille.

Wisdomyoga® tuo joogaohjelmat työyhteisöihin Suomessa

Olisi siis toivottavaa, että Suomessakin yhä useampi työyhteisö ottaisi joogaohjelman käyttöön lisäämään työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia sekä samalla vahvistamaan yrityksen kilpailukykyä. Wisdomyogan yhtenä tavoitteena on saada mahdollisimman moni työyhteisö ottamaan oma joogaohjelma käyttöön. Lisää Wisdomyogasta täältä.

Kysy lisätietoa Wisdomyoga® palvelusta ja sen toteuttamisesta minna.karkkainen@wisdomyoga.fi tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Wisdomyogan palvelut eivät ole terveydenhuollon palveluja eivätkä ole luonteeltaan psyykkisten tai fyysisten sairauksien hoitoa. Palvelumme ei ole lääketieteellistä neuvontaa eikä niiden tarkoituksena ole korvata virallista terveydenhuoltoa sekä sen antamia ohjeita.

Wisdomyoga® ei ole uskonto tai aate eikä se edusta mitään uskonnollista tai aatteellista yhteisöä, vaan se on kokonaisvaltainen hyvinvointimenetelmä. 

Internetistä löytyy Wisdomyogan nimikopioita. Wisdomyoga Finland ei liity näihin organisaatioihin eikä ole tekemisissä näiden kanssa. Wisdomyoga Finland Oy tuottaa yksilön ja yhteisön hyvinvointia lisääviä palveluja kuten tutkimustuloksiin pohjautuvaa joogaohjelmaa ja hyvinvointivalmennuksia.

Lähteet

https://psycnet.apa.org/record/2012-04383-001

Wolfson, N. (1999) Incorporating yoga. Yoga Journal, 294, 45–46.

Hall T.M (2009) The impact of practicing yoga on the organization : a study on stress reduction from the participants perspectives. 

https://theconversation.com/yoga-in-the-workplace-can-reduce-back-pain-and-sickness-absence-87375.

Cost-effectiveness of yoga for managing musculoskeletal conditions in the workplace. N Hartfiel, G Clarke, J Havenhand, C Phillips, R T Edwards. Occupational Medicine, Volume 67, Issue 9, December 2017, Pages 687–695

https://www.nytimes.com/2015/03/01/business/at-aetna-a-ceos-management-by-mantra.html