Toivo terveen ja hyvinvoivan työyhteisön luomisesta

Työyhteisö hyvinvointi stressi

Vähemmän stressiä, parantunut henkinen ja fyysinen hyvinvointi ja tuottava organisaatio

Kustannustehokkaan hyvinvointimenetelmän integroiminen yrityskulttuuriin ja johtamisstrategiaan

Wisdomyogan kaltaisen hyvinvointimenetelmän integroiminen organisaatiokulttuuriin on kustannustehokas keino tuoda tasapainoa ja harmoniaa työpaikalle. Se lisää yksilön ja yhteisön henkistä ja fyysistä hyvinvointia, mikä viime kädessä edistää yksilöiden panosta tuottavamman organisaation luomiseen. Yhä useampi yritys ja sen johtajat alkavat olemaan tietoisia työntekijöiden henkisen ja fyysisen terveyden merkityksestä ja välittömästä vaikutuksesta työhyvinvointiin ja organisaation tehokkuuteen. Joogan on osoitettu olevan yksi tehokkaimmista henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämis- ja ylläpitomenetelmistä.

Tina Miao Hallin tutkimuksen “The impact of practicing yoga on the organization : a study on stress reduction from the participants ‘ perspectives “mukaan on suositeltavaa, että organisaatiot sisällyttävät säännöllisen joogaharjoittelun osana johtamisstrategiaa. Tämä auttaa kehittämään ja ylläpitämään työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Jooga on tehokas hyvinvointimenetelmä organisaatiossa

Jooga on organisaation jäsenille menetelmä, jolla voidaan vähentää stressiä, parantaa työntekijöiden asennetta ja moraalia, terveyttä ja yleistä suorituskykyä. Joogaohjelmat ovat tehokkaita lähestymistapoja ja menetelmiä, millä hallita mm. stressiä työpaikalla. On siis suositeltavaa, että organisaatiot etsivät itselleen sopivan joogaohjelman hallitakseen yhä paremmin sen tärkeimmän resurssin, henkilöstön toimintakykyä.

Joogaohjelmien myönteinen vaikutus stressinhallinnassa

Useat tutkimuksen tulokset osoittavat, että joogalla on myönteisiä vaikutuksia stressin hallinnassa hengitystekniikoiden, asentoharjoittelun ja lisääntyneen itsetietoisuuden avulla. Myös Tina Miao Hallin tutkimus osoitti, että stressi vaikuttaa negatiivisesti työsuoritukseen. Jooga on lupaava ennaltaehkäisevän menetelmä, joka auttaa työntekijöitä vähentämään stressiä. Hallin tutkimus osoittaa että, joogan rentoutumistekniikat auttavat vähentämään stressiä, hallitsemaan stressaavaa työympäristöä, rakentamaan itseluottamusta ja voimaa sekä edistämään työntekijöiden tuottavuutta, keskittymistä ja yleistä terveyttä.

Osa Hallin tutkimuksessa olevista työntekijöistä kommentoi joogan vaikutuksia näin:

“Jooga  on vuosien varrella antanut minulle työkaluja, joilla voin hallita stressiäni. Se on auttanut minua selviytymään työperäisestä stressistä ja auttanut minua ylläpitämään rauhallisuuden tunnetta. Tiedätkö, on olemassa pieniä harjoituksia, joita voit tehdä, kun olet todella stressaantunut etkä tiedä miten käsitellä sitä. Voit ottaa muutaman minuutin ja rentoutua ja löytää keskittymiskykyä jollain tavalla irtautuaksesi stressistä. Minulla on yleensä paljon työperäistä stressiä. Kun olin joogassa, stressini oli paljon vähäisempi, koska jooga pidettiin paikan päällä toimistolla. Se auttoi minua tuntemaan oloni mukavaksi toimistossani”

“Aivoni kulkevat miljoona mailia minuutissa. … Pystyn hyppäämään asiasta toiseen. … Se tekee minut kirjaimellisesti hulluksi. Nyt minulla on työkalu, joka auttaa minua keskittymään. Minulla on tapoja meditoida ja hengittää, jotka rauhoittavat minua. Minulla on työkaluja, joista en tiennyt ennen. Nyt minulla on työkalu, joka auttaa minua keskittymään”

“Stressi ilmenee minulla fyysisinä oireina; joko ruoansulatusongelmina tai ongelmina niskassa. Kiropraktikko sanoi, että tarvitsen MRI:n. Kun katson taaksepäin, aikaa ennen joogaa, olin stressaantunut näistä fyysisistä ongelmista. Kun aloitin joogan, kaikki hävisi vuoden sisällä, mukaan lukien ruoansulatusongelmat. Todennäköisesti  syvä rentoutuminen sekä lempeät venyttelyt ja oikea hengitys helpotti oireita melko nopeasti.”

“Kaikkein hyödyllisintä joogassa on se, että opit hengittämään, hengittämään oikein ja jatkamaan hengittämistä. Joskus pidättelet hengitystäsi vaikeissa tilanteissa, mutta metodi selviytyäksesi kaikesta on hengittää syvään, jatkaa hengittämistä ja saada kaikki happi läpi kaikista niistä paikkoista kehossasi, jotka sitä tarvitsevat. Joten nyt, kun töissä on hektistä, hengitän vain, yksinkertaista, mutta se toimii.”

“Ennen en osannut keskittyä ja olin todella helposti hajamielinen, aivoni väsyivät ja sitten jännityin. Ajattelin paljon ja joskus pidätin hengitystäni, koska ajattelin liikaa. Joogaharjoittelun aloittamisesta lähtien olen oppinut hengittämään ja kuinka tärkeää hengittäminen on mielen selkeyttämiselle. Tunnen oloni valppaammaksi ja voin keskittyä rauhallisesti ja katkaista kaiken muun. Arvostan itseäni enemmän.”

Lue lisää oikean hengittämisen vaikutuksesta stressiin ja stressin hallintaan blogista “Hengityksen avulla rauhoitamme kehon ja mielen”

Jooga parantaa jäsenten henkistä ja fyysistä terveyttä, ja vaikuttaa näin myönteisesti koko yhteisöön.

 Joogaohjelma paransi yksilön suhteita muihin organisaation jäseniin sekä asiakas/toimittajasuhteisiin. Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa todettiin, että jooga parantaa organisaation jäsenten henkistä ja fyysistä terveyttä, ja siten vaikuttaa myönteisesti koko yhteisöön. Joogan suosio on lisännyt tietoisuutta siitä, kuinka mielen ja kehon harjoittelu voi hyödyttää yksilöä ja yhteisöä.

Hallin tutkimus osoittaa myös, että organisaation jäsenet voivat saada vahvemman yhteenkuuluvuuden tunteen yhteisen joogaharjoittelun avulla, ja näin he osallistuvat tehokkaammin organisaation toimintaan.

Osa Hallin tutkimuksessa olevista työntekijöistä kommentoi joogan vaikutuksia näin:

“Joogatunti auttoi minua murtamaan jäätä ihmisten väliltä, koska meillä oli sekoitetut ryhmä, jossa oli kumppaneita että henkilökuntaa.  Kun teet joogaa kumppanien tai osastopäällikön kanssa,  se on tavallaan intiimi. Tarkoitan, että “pyörit” lattialla näiden ihmisten kanssa. Ja luulen, että juuri tämä auttaa murtamaan jäätä ihmisten väliltä ja olemaan hieman rennompia toistensa kanssa. Ja se ehdottomasti paransi suhdettani joogatunnillani oleviin ihmisiin. Se auttoi minua avautumaan enemmän yrityksen työntekijöille. “

Rouva K sanoo; “Jooga on parantanut hänen suhdettaan työtovereihin, ja erityisesti hän näki joogan kiintymyssidettä sekä pelon murtamisenvälineenä. Joogaharjoittelun seurauksena hän pystyi paremmin löytämään ystävyyden tunteen esimiehensä kanssa ja sai enemmän kunnioitusta ihmisten kanssa, joiden kanssa hän ei muuten voisi jakaa tällaista kokemusta. Hän sanoi, että vuosien yhteisen joogan harjoittamisen jälkeen suhteet työnantajiinsa kehittyivät välittävämmiksi ja inhimillisemmiksi.”

“Joogaharjoitukseni tarjoama rauhoittava vaikutus on luonut turvallisen ympäristön alaisilleni. Olen kärsivällisempi, myös hyvä kuuntelija, jos he haluavat kertoa minulle jotain. Kuuntelen, koska aloin kunnioittaa jokaista ihmistä. Olen oppinut etten stressaannut alaisten stressistä. Jooga auttaa minua ajattelemaan joustavammin.  Minusta tuli empaattisempi ja pystyn siksi paremmin vastaamaan työtovereideni tarpeisiin positiivisemmin.”

“Jooga tekee minusta mukavamman ihmisen, kun taas ennen turhautuneisuudessani olin nopeasti vihastuva. Tiedätkö sen tilanteen, kun sanot asioita, joita kadut heti, mutta ne sanat lentävät vaan suustasi. Nyt voin hengittää ja ajatella ensin “ok, mitä täällä tapahtuu?” Mielestäni siitä on ollut hyötyä, koska sillä on aaltoiluvaikutus. Nyt olen rauhallisempi, ja kun tilanne tulee eteen, aion reagoida rauhallisemmin sen sijaan, että kaataisin bensiiniä tuleen. Kyllä se vaikuttaa ehdottomasti siihen, miten käsittelen asiakkaita, ja miten he kohtelevat minua.”

Kun aloin harrastamaan joogaamista, se teki suuren muutoksen minuun. Minulla on nyt selvempi ja terveempi mieli. Minulla on enemmän luottamusta itseeni. Tunsin tai luulin olevani epäonnistunut aiemmin. Minulla on nyt enemmän rohkeutta. Luotan itseeni.”

Tutkimus suosittelee vahvasti joogaohjelmaa työyhteisöön

Hallin tutkimus suosittelee vahvasti työpaikoille joogaa hyvinvointiohjelmana, mikä  (1) parantaa jäsentensä henkistä ja fyysistä terveyttä, (2) auttaa jäseniään hallitsemaan stressiä ja (3) parantaa työympäristöä. Nämä havainnot saavat tutkijan uskomaan, että joogan kaltainen hyvinvointiohjelma parantaa organisaation jäsenten yleistä terveyttä ja siten parantaa koko organisaation hyvinvointia.

Jooga auttaa itsensä hyväksymisen ja rakastamisen kautta muiden hyväksymistä ja välittämistä. Puhuminen ja toimiminen totuuden mukaan, rehellisesti ja epäitsekkäästi (Feuerstein, 1998) on korvaamaton käsite, joka voi muuttaa mielen ja kehon hyvinvointia tavoittelevien elämää. Jooga voi näin vaikuttaa organisaation jäseniin, perheenjäseniin ja koko ihmiskuntaan.

Wisdomyoga® tuo joogaohjelmat työyhteisöihin Suomessa

On toivottavaa, että Suomessakin yhä useampi työyhteisö ottaisi joogaohjelman käyttöön lisäämään työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia sekä samalla vahvistamaan yrityksen kilpailukykyä. Wisdomyogan yhtenä tavoitteena on saada mahdollisimman moni työyhteisö ottamaan oman joogaohjelman käyttöön. Lisää Wisdomyogasta täältä.

Kysy lisätietoa Wisdomyoga® palvelusta ja sen toteuttamisesta minna.karkkainen@wisdomyoga.fi tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Wisdomyogan palvelut eivät ole terveydenhuollon palveluja eivätkä ole luonteeltaan psyykkisten tai fyysisten sairauksien hoitoa. Palvelumme ei ole lääketieteellistä neuvontaa eikä niiden tarkoituksena ole korvata virallista terveydenhuoltoa sekä sen antamia ohjeita.

Wisdomyoga® ei ole uskonto tai aate eikä se edusta mitään uskonnollista tai aatteellista yhteisöä, vaan se on kokonaisvaltainen hyvinvointimenetelmä. 

Internetistä löytyy Wisdomyogan nimikopioita. Wisdomyoga Finland ei liity näihin organisaatioihin eikä ole tekemisissä näiden kanssa. Wisdomyoga Finland Oy tuottaa yksilön ja yhteisön hyvinvointia lisääviä palveluja kuten tutkimustuloksiin pohjautuvaa joogaohjelmaa ja hyvinvointivalmennuksia.

Lähteet

Hall T.M (2009) The impact of practicing yoga on the organization : a study on stress reduction from the participants perspectives. 

Zeer, D. (2000). Office yoga: Simple stretches for busy people. San Francisco: Chronicle Books.

Feuerstein, G. (1998). The yoga tradition: Its history, literature, philosophy, and practice. Prescott, AZ: Hohm Press.

Cooper, C. L., & Cartwright, S. (1994). Healthy mind; Healthy organization: A proactive approach to occupational stress. Human Relations, 47, 455–457.

https://psycnet.apa.org/record/2012-04383-001

Wolfson, N. (1999) Incorporating yoga. Yoga Journal, 294, 45–46.