Kokonaisvaltaista hyvinvointia

Aitoa ja kestävää yksilön sekä yhteisön hyvinvointia

Yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi

Wisdomyoga®

Wisdomyoga Finland Oy on työhyvinvointipalveluja tarjoava yritys. 

Wisdomyoga tarjoaa työyhteisöille Wisdomyoga® Löydä Kehon Viisaus-joogaohjelmaa sekä yksittäisiä joogaohjauksia ja valmennuksia. Joogaohjelma toteutetaan 24 viikon aikana ja se sisältää joogasta peräisin olevia hyvinvointimenetelmiä. Moduulipohjainen joogaohjelma on räätälöitävissä jokaisen yhteisön tarpeisiin. 

Yksittäiset joogat ja valmennukset painottuvat työssäjaksamisen lisäämiseen: Kehon, erityisesti selän hyvinvointiin, elinvoiman lisäämiseen, tarkkaavaisuuden ja mielenrauhan vahvistamiseen, stressin hallintaan, burnoutin estämiseen ja siitä palautumiseen. Katso esite sivun lopusta.

 Palveluista voit lukea lisää Palvelut-sivuilta sekä blogista. 

Miksi oma joogaohjelma työyhteisöön?

Hyvinvoiva työyhteisö on todellinen kilpailutekijä yrityksille. Työvoiman poissaolot ja presenteismi ovat iso rasite yrityksen kasvulle ja menestymiselle. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen, maineeseen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin. 

Joogataukojen ottaminen työpäivän aikana on osoitettu olevan yksi tehokkaimmista keinoista auttaa työntekijää voimaan hyvin; vähentämään stressiä, virkistäytymään, lisäämään keskittymiskykyä ja positiivista asennetta itseään ja työyhteisöä kohtaan.  

Yhdysvalloissa noin neljäsosa isoista työnantajista tarjoaa joogaohjelmaa työntekijöilleen mukaan lukien Nike, HBO, Forbes ja Apple. Lisäksi useat sadat Fortune 500 yrityksistä harkitsevat tarjoavansa säännöllistä joogaohjelmaa työntekijöilleen  (lähde).  

Vakuutusyhtiö Aetnan joogaohjelmasta ja sen tuomista säästöistä voit lukea blogista tai  täältä. Lähdeluottelo löytyy tämän linkin takaa. 

Pienemmät työterveyskulut

Kun työntekijä voi kokonaisvaltaisesti hyvin, työterveyskustannukset pienentyvät ja talous voi hyvin.

Vähemmän poissaoloja

Työntekijän poissaolojen ja presenteismin vähentyminen parantaa yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Tyytyväisiä työntekijöitä

Hyvinvoivat työntekijät pitävät huolta voimavaroistaan, viihtyvät työssään ja palvelevat yritystä tehokkaasti.

Wisdomyoga® joogaohjelma

Wisdomyogan joogaohjelmaan on kerätty hyvinvoinnille hyväksi havaittuja harjoituksia ja menetelmiä, jotka ovat peräisin useasta joogasuunnasta, erityisesti Hathasta. Jooga on saavuttanut suosiota työyhteisön hyvinvointimetodina johtuen joogan todistetuista terveysvaikutuksista. (Lue lisää joogasta ja sen hyödyistä täältä).

Wisdomyogan menetelmillä tähdätään kehon ja mielen tasapainoiseen hyvinvointiin ja se soveltuu kaikenikäisille ja kuntoisille.  Wisdomyogasta ja sen joogaohjelman synnystä voit lukea lisää blogista. Wisdomyogan tiimiin sekä yhteistyökumppaneihin voit tutustua Tiimi-sivulla.

Wisdomyogan hyvinvointimenetelmiin sisältyy joogasta peräisin olevia asento-, meditaatio-, mindfulness- ja hengitysharjoituksia. Jooga on kokonaisvaltainen ja tehokas hyvinvoinnin kehitysmenetelmä, joka vaikuttaa yksilön fyysiseen, mentaaliseen, emotionaaliseen ja henkiseen puoleen. Sen positiivisista vaikutuksista yksilön ja yhteisön hyvinvointiin on todistettu useissa tieteellisissä tutkimuksissa.
Työyhteisö jooga

Teidänkin työyhteisöön Wisdomyoga®?

Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin
voivat maksaa itsensä moninkertaisina takaisin.

Wisdomyoga ei ole uskonto tai aate eikä se edusta mitään uskonnollista tai aatteellista yhteisöä vaan se on kokonaisvaltainen hyvinvointimenetelmä. 

Wisdomyogan palvelut eivät ole  terveydenhuollon palveluja eivätkä ole luonteeltaan psyykkisten tai fyysisten sairauksien hoitoa. Palvelumme ei ole lääketieteellistä neuvontaa eikä niiden tarkoituksena ole korvata virallista terveydenhuoltoa sekä sen antamia ohjeita.

Internetistä löytyy Wisdomyogan nimikopioita. Wisdomyoga Finland ei liity näihin organisaatioihin eikä ole tekemisissä näiden kanssa. Wisdomyoga Finland Oy tuottaa yksilön ja yhteisön hyvinvointia lisääviä palveluja kuten tutkimustuloksiin pohjautuvaa joogaohjelmaa ja hyvinvointivalmennuksia.