Kokonaisvaltaista hyvinvointia

Wisdomyogan tavoitteena on auttaa työyhteisön yksilöiltä voimaan  kokonaisvaltaisesti hyvin  samalla parantaen aidosti ja kestävästi yrityksen kilpailukykyä.

Yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi

Wisdomyoga®

Wisdomyoga Finland Oy on työhyvinvointipalveluja tarjoava yritys. 

Wisdomyoga on kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä palvelukonsepti, joka sisältää Wisdomyoga® -joogaohjelman sekä sen tavoitteita tukevan Wisdomyoga® -stressinhallintavalmennuksen. Joogaohjelma toteutetaan 24 viikon aikana ja se sisältää joogasta peräisin olevia hyvinvointimenetelmiä. Moduulipohjainen joogaohjelma on räätälöitävissä jokaisen yhteisön tarpeisiin. Stressinhallinnan valmennus puolestaan rakentuu joogaohjelman ympärille tukemaan sen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti poistamaan stressinhallinnan esteitä sekä vahvistamaan valmennettavan stressittömämpää elämää.

Wisdomyogan palvelujen tavoitteena on vähentää kalliita työpoissaoloja, terveydenhoitokustannuksia sekä parantaa työyhteisön henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Palvelut voidaan myös toteuttaa irrallisina. Palveluista voit lukea lisää Palvelut-sivuilta sekä blogista.

Miksi oma joogaohjelma työyhteisöön?

Hyvinvoiva työyhteisö on todellinen kilpailutekijä yrityksille. Työvoiman poissaolot ja presenteismi ovat iso rasite yrityksen kasvulle ja menestymiselle. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen, maineeseen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin. Joogataukojen ottaminen työpäivän aikana on osoitettu olevan yksi tehokkaimmista keinoista auttaa työntekijää voimaan hyvin; vähentämään stressiä, virkistäytymään, lisäämään keskittymiskykyä ja positiivista asennetta itseään ja työyhteisöä kohtaan.  Yhdysvalloissa noin neljäsosa isoista työnantajista tarjoaa joogaohjelmaa työntekijöilleen mukaan lukien Nike, HBO, Forbes ja Apple. Lisäksi useat sadat Fortune 500 yrityksistä harkitsevat tarjoavansa säännöllistä joogaohjelmaa työntekijöilleen  (lähde).  Vakuutusyhtiö Aetnan joogaohjelmasta ja sen tuomista säästöistä voit lukea blogista tai  täältä. Lähdeluottelo löytyy tämän linkin takaa. 

Wisdomyoga® joogaohjelma

Wisdomyogan joogaohjelmaan on kerätty hyvinvoinnille hyväksi havaittuja harjoituksia ja menetelmiä (lue lisää sen synnystä täältä), jotka ovat peräisin useasta joogasuunnasta, erityisesti Hathasta. Jooga on saavuttanut suosiota työyhteisön hyvinvointimetodina johtuen joogan todistetuista terveysvaikutuksista. (Lue lisää joogasta ja sen hyödyistä täältä).

Wisdomyogan menetelmillä tähdätään kehon ja mielen tasapainoiseen hyvinvointiin ja se soveltuu kaikenikäisille ja kuntoisille.  Wisdomyogasta ja sen joogaohjelman synnystä voit lukea lisää blogista. Wisdomyogan tiimiin sekä yhteistyökumppaneihin voit tutustua Tiimi-sivulla.

Wisdomyogan palvelut eivät ole  terveydenhuollon palveluja eivätkä ole luonteeltaan psyykkisten tai fyysisten sairauksien hoitoa. Palvelumme ei ole lääketieteellistä neuvontaa eikä niiden tarkoituksena ole korvata virallista terveydenhuoltoa sekä sen antamia ohjeita.

Wisdomyoga ei ole uskonto tai aate eikä se edusta mitään uskonnollista tai aatteellista yhteisöä vaan se on kokonaisvaltainen hyvinvointimenetelmä. 

Internetistä löytyy Wisdomyogan nimikopioita. Wisdomyoga Finland ei liity näihin organisaatioihin eikä ole tekemisissä näiden kanssa. Wisdomyoga Finland Oy tuottaa yksilön ja yhteisön hyvinvointia lisääviä palveluja kuten tutkimustuloksiin pohjautuvaa joogaohjelmaa ja hyvinvointivalmennuksia.

Wisdomyogan hyvinvointimenetelmiin sisältyy joogasta peräisin olevia asento-, meditaatio-, mindfulness- ja hengitysharjoituksia. Jooga on kokonaisvaltainen ja tehokas hyvinvoinnin kehitysmenetelmä, joka vaikuttaa yksilön fyysiseen, mentaaliseen, emotionaaliseen ja henkiseen puoleen. Sen positiivisista vaikutuksista yksilön ja yhteisön hyvinvointiin on todistettu useissa tieteellisissä tutkimuksissa.

Teidänkin työyhteisöön Wisdomyoga®?

Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin
voivat maksaa itsensä moninkertaisina takaisin.