Jooga


Jooga sisältää  harjoituksia, joiden tarkoituksena on luoda energiaa, lisätä joustavuutta ja voimaa sekä synnyttää sisäistä rauhaa ja tasapainoa edistäen henkistä ja fyysistä terveyttä.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia

Jooga

Jooga on tuhansia vuotta vanha kokonaisvalainen ja tehokas hyvinvoinnin ja henkisen kehityksen menetelmä Intiasta. Jooga on fysiologinen ja psykologinen harjoitus, joka vaikuttaa yksilön fyysiseen, mentaaliseen, emotionaaliseen ja henkiseen puoleen.  Joogasta ja sen vaikutuksista on tehty paljon tieteellisiä tutkimuksia. Monet näistä tutkimuksista todistavat joogan vaikuttavan suotuisasti mm. rauhoittavaan (parasympaattiseen) hermostoon.

Iso osa sairauksista liittyy stressiin. Joogan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi että parantavasti moneen stressiperäiseen sairauteen. Joogassa tehdään monipuolisesti liikkeitten lisäksi hengitysharjoituksia, jotka tuulettavat keuhkoja ja lisäävät olennaisesti elimistön happimäärää ja hapenottokykyä. Hengityksellä ja rentoutumisella on suora ja välitön vaikutus stressin vähentymiseen.

Monet ihmiset kärsivät myös selkään liittyvistä ongelmista ja vaivoista. Selkäkivut ja vaivat ovatkin iso syy työpoissaoloihin että presenteismiin. Joogassa juuri selän alueelle kiinnitetään erityistä huomiota. Moni onkin saanut joogasta pitkäkestoista apua  selkävaivoihinsa. Lue lisää blogitekstistä. 

Lähteet 

Joogan positiivisista vaikutuksista:

Wisdomyoga

Teidänkin työyhteisöön Wisdomyoga® ?

Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin
voivat maksaa itsensä moninkertaisina takaisin.