Riitänkö? Olenko tarpeeksi hyvä?

Sakraalichakra kytkeytyy itsensä arvostamiseen.

Sakraalichakra, Svadhisthana

Luovuuden, seksuaalisuuden, ilon ja itsearvostuksen keskus

Tähän blogitekstiin sain inspiraation tämän viikon aikana tapahtuneista kohtaamisista.  Kohtasin ihmisiä, joita vaivasi riittämättömyyden tunne. Niin tuttu tunne meille kaikille, uskaltaisin väittää niin. Jossain vaiheessa elämää olemme varmasti törmänneet tähän tunteeseen, ja ehkä olemme jättäneet tekemättä jotain sellaista, mitä todellisuudessa olisimme halunneet tehdä. Jätimme tekemättä, koska pelkäsimme, pelkäsimme, miltä näytämme muiden edessä, pelkäsimme tuomituksi tulemista, pelkäsimme arvostelua.

Miksi näin? Jossain kohtaa meidän kaikkien olisi syytä ottaa tämä pelko käsittelyyn, ja poistaa se sukulinjasta. Emmehän halua sen siirtyä eteenpäin jälkeläisiimme, emmehän?  Emmehän halua, että jälkeläisemme eivät voisi nauttia luovuuden suurenmoisuudesta? Emmehän halua, että häntä kiusaa ja varjostaa itsepintainen, vanhemman/auktoriteetin ääni väittäen: “Et ole tarpeeksi hyvä”.

Yhden näkökulman tähän aiheeseen voimme ottaa joogafilosofiasta ja chakrateoriasta. Tämä voi laajentaa näkökulmaasi aiheeseen, ja ehkä tuoda työkaluja itselle tai läheisille, jotka kampailevat tämän pelon tai rajoitteen kanssa.

Tämä blogiteksti käsittelee kehomme toista energiakeskusta, sakraalichakraa, joka meinataan unohtaa tai pitää jotenkin vähäpätöisempänä, vaikka sitä se ei ole. Päinvastoin. Se yleensä liitetään vessa- tai makuhuonetoimintoihin, ja sitten ohitetaan.  Chakra liittyy seksuaalisuuteen, luovuuteen, elämästä nauttimiseen, kahdenkeskisten yhteyksien, läheisyyden, ilon ja ennen kaikkea itsearvon keskuksena.

Olen kirjoittanut aiemmin kehon perustasta, juuresta. Ja tämä toinen keskus linkittyy vahvasti ensimmäiseen energiakeskukseen. Käyhän lukemassa myös ensimmäisen energiakeskuksen merkityksestä täältä.

Arvokas ja peloton minä. Minä, joka olin ennen kuin elämä minut kovetti.

Sakraalichakraa voidaan pitää paikkana, jossa ”minuus kohtaa maailman”, se on oman herkkyyden ja luovuuden keskus.  Se sijaitsee hieman navan alapuolella,  neljä sormen leveyttä navasta alaspäin,  kehon sisällä. Sen värinä pidetään oranssia. Tämä keskus liittyy vahvasti ihmisen tunne-elämään, haluihin ja seksuaalisuuteen.  Se mahdollistaa meidät ilmaisemaan itseämme, auttaa työstämään pelon ja häpeän tunteita ja avautumaan nautinnolle. Se rohkaisee meitä heittäytymään elämänvirran vietäväksi liiallisen järkeilyn sijaan. Yksi tärkeimmistä sakraalichakran osa-alueista on äidinrakkaus ja hoivavietti. Tällaista rakastavaa ja hyväksyvää energiaa meistä jokainen tarvitsee luonnollisesti läpi elämänsä.

Energiakeskus auttaa meitä luomaan elämään upeita asioita ja arvostamaan itseämme täysin arvokkaana ja merkityksellisenä ihmisenä. Sen energia auttaa  hyväksymään ja rakastamaan itseä sekä tiedostamaan ja kuuntelemaan omia tarpeita.

Viaton paikka, mistä olemukseni löytyy. Olemiseni koti.

Sakraalichakra, merkitsee meidän olemuksen “kotia”.  Se on sanskritin kielessä Svadhisthana, ja kääntyy englanniksi  “where your being is established : “Swa” means self and “adhishthana” means established.  Donna Edenin mukaan toinen chakra paljastaa ihmisen rakastavan sielun, viattoman minän sellaisenaan kuin se oli ennen kuin elämän koettelemukset kovettivat hänen. Kun ihmiset meditoivat ja ottavat yhteyden todelliseen, kallisarvoiseen sisimpään, he ottavat usein yhteyden toisen chakran sisimmän kerroksen sisältämään energiaan. Ihmiset joiden toinen chakra on voimakas, luovat usein ympärilleen ilmapiirin, jossa toiset viihtyvät ja tuntevat olonsa mukavaksi. Tämä energia tarjoaa kohdun tapaan toisille viihtyvät kodin. Lahjakkailla muusikoilla ja taitelijoilla on usein poikkeuksellinen toinen chakra -laaja, värikäs, runsas ja monimuotinen, mutta se saattaa olla saamaan aikaan äärimäisen hauras. Erityisenlaatuinen luovuus on erityisen herkkää arvostelulle ja manipuloinnille, varsinkin lapsuudessa.  Chakra alkaa kehittyä 2 vuoden iässä. Tällöin koskettelun, silittelyn ja hyväilyn merkitys kasvaa ja lapsi alkaa oppia elämään tunteitaan. Tuossa vaiheessa lapsi ei ilmaise mitään negatiivista, jos hän on kiukkuinen se johtuu vain jonkin luonnollisen tarpeen tyydyttymättömyydestä.

Säteilen iloa sekä koen aistillisuutta, eloisuutta, luovuutta ja hurmiollisia tunteita.

Tasapainoinen sakraalichakra virtaa kehossamme vapaana ja se virkistää sekä kehoa että mieltä.  Koemme iloa, aistillisuutta, eloisuutta, luovuutta ja hurmiollisia tunteita. Tasapaino tuntuu kehossa terveenä seksuaalisena energiana, mutta sillä on monia muitakin vaikutustapoja. Tasapaino keskuksessa auttaa meitä hyväksymään muut sekä antamaan että vastaanottamaan hellyyttä. Siinä missä juurichakra käsittelee yhteyttä itseemme ja maahan, sakraalichakra liittyy kanssakäymiseen muiden kanssa. Hyvin toimivan sakraalichakran omistaja on viehättävällä tavalla itsevarma. Hän näkee ja kokee luovuuden lähteitä kaikkialla ja on intohimoinen elämän suhteen. Hän ei pelkää kokeilla uutta, vaan luottaa siihen, että virran vesi kannattelee. Olemme elinvoimaa uhkuvia, ulospäin lämpimiä ja avoimesti tunteemme näyttäviä. Tunteemme ovat alkuperäisiä, olemme sinut niitten kanssa ja toimintamme on luovaa, meillä on hyviä ihmissuhteita elämässämme. Voimme myös näyttää todellisen itsemme, tavoitella unelmiamme ja ottaa rohkeita askeleita pelkäämättä epäonnistumista. Kun sakraalichakra sykkii kirkkaana ja tasapainoisena, säteilee ihminen ympärilleen myönteistä valo- ja viehätysvoimaa, energiaa, jolla on taipumusta tarttua ympäristöön. Hän saa myös muut viihtymään seurassaan. Fyysisessä kehossa kuukautiset ja vaihdevuodet sujuvat ongelmitta, myös munuaiset, sukuelimet ja virtsarakko ovat terveitä. Seksuaalivietti on hallittu. Toisten itsestä poikkeava seksuaalisuus ei ärsytä eikä pelota ja voimme tulla hyvin toimeen myös ilman seksisuhdetta. Olemme tyytyväisiä itseemme, luotamme toisiin ja olemme tasapainossa ruoan suhteen.  

Pelkoni, kiukkuni ja vihani estävät vapaan luovan energian virtaamisen

Epätasapaino sakraalichakrassa voi ilmetä tunteiden liiallisena kontrollointina ja seksuaalisuudesta nauttimisen vaikeutena.  Fyysisinä oireina voi olla anemiaa, verisuonien kalkkeutumista sekä munuais- ja virtsatievaivoja. Jos chakra käy ylikierroksilla, ihminen haluaa kontrolloida muita ja ympäristöään. Hän käyttäytyy teatraalisesti ja ylitunteellisesti. Kun impulssien hallinta katoaa, tunne-elämään kuluu suhteettoman paljon energiaa. Pelot, kiukku ja viha ovat luovan energian vapaan virtauksen esteenä. Luovuudestaan hyvin tietoinenkin ihminen voi pelätä, ettei pysty käyttämään taitojaan onnistuneesti. Pelkoa voivat lietsoa sekä omat, että muiden asettamat odotukset. Luovimmillaan ihminen on luultavasti lapsena, jolloin liiallinen itsekontrolli, pelot ja suorittamisen paineet eivät kahlitse. Lapsi antaa palaa ilman pelon luovuutta patouttavia paineita. Lahjakkaan lapsen riesana on usein vanhempien tarve patistaa häntä yhä suurempiin korkeuksiin, mikä voi heijastua hänen minuudessa. Sen sijaan, että ihminen nauttisi luovuuden suurenmoisuudesta, häntä kiusaa ja varjostaa itsepintainen, vanhemman ääni väittäen: “Et ole tarpeeksi hyvä”. Sakraalichakra saattaa olla kaikkein yleisimmin tukossa, mutta kun tämän chakran saa eheytettyä, se on yksi voimallisimmista tunteista! Sakraalin koko voiman hyödyntämiseksi on tavoitteena löytää tasapaino. 

Joogalla voidaan tasapainottaa ja eheyttää sakraalichakraa

Energiakeskusta voidaan tasapainottaa mm. joogaharjoitusten avulla.

Löydät energiakeskusta hoitavan harjoituksen Youtube kanavalta Joogaopettaja Minna Kärkkäinen

Kansikuvan taustakuva: Heli Kärkkäinen

Wisdomyoga®  Löydä Kehon Viisaus joogaohjelma

Seuraava joogaryhmä aloittaa Löydä Kehon Viisaus joogaohjelman 13.4.2023. Ilmoittautuminen linkin takaa. Lisätietoa Wisdomyogan ilmoittautumissivuilta ja Wisdomyogan verkkosivuilta.

Alla olevalta videolta löydät katkelmia Wisdomyogan Löydä Kehon Viisaus joogaohjelman loppujoogasta, jonka teemaksi muodostui sydänkeskus ja rakkaus itseään kohtaan, sydänkeskus.

Löydät lisää joogavideoita Youtube kanavaltani @minnakata


Wisdomyogan palvelut eivät ole terveydenhuollon palveluja eivätkä ole luonteeltaan psyykkisten tai fyysisten sairauksien hoitoa. Palvelumme ei ole lääketieteellistä neuvontaa eikä niiden tarkoituksena ole korvata virallista terveydenhuoltoa sekä sen antamia ohjeita.

Wisdomyoga® ei ole uskonto tai aate eikä se edusta mitään uskonnollista tai aatteellista yhteisöä, vaan se on kokonaisvaltainen hyvinvointimenetelmä. 

Internetistä löytyy Wisdomyogan nimikopioita. Wisdomyoga Finland ei liity näihin organisaatioihin.

Lähteet:

https://naiseudenvoima.com/kun-sakraalichakra-sykkii-sateilet-valoa-ja-viehatysvoimaa/

https://www.terve.fi/artikkelit/chakraopas-27-sakraalichakra

https://www.tummee.com/yoga-sequences/chakra-yoga-sequence-sacral-chakra-yoga

https://www.yogajournal.com/yoga-101/chakras-yoga-for-beginners/intro-sacral-chakra-svadhisthana/

https://www.elamansiivet.fi/kaikkea-kivaa/chakrat/sakraalichakra/